Site icon XMX.VN Việt Nam

Bạn đã biết về Phân tích kỹ thuật thị trường tài chính?

Nếu bạn là nhà đầu tư, không biết bạn đã nghe về Phân tích kỹ thuật? Nghe giống thuật ngữ về máy móc thiết bị nhưng thực chất nó liên quan đến thị trường tài chính. Không phải từ ngữ hay cụm từ nào khi đọc vào là sẽ hiểu hết được về nó. Phân tích kỹ thuật cũng vậy, nó là cụm từ chuyên ngành, khá trừu tượng. Do đó, bạn sẽ dễ nhầm lẫn khi đọc hay nghe về nó. Vậy để giúp các bạn có thêm kiến thức về Phân tích kỹ thuật thị trường tài chính, sau đây bài viết này sẽ tóm gọn những thông tin hữu ích. Vấn đề hiểu về Phân tích thị trường không còn là vấn đề khó đối với các bạn.

Thế nào là Phân tích kỹ thuật thị trường tài chính?

Phân tích kỹ thuật là gì?

Phân tích kỹ thuật là phương pháp cần dựa vào biểu đồ, đồ thị, quan sát diễn biến giá cả và khối lượng giao dịch của cổ phiếu nhằm phân tích các biến động cung cầu đối với cổ phiếu. Qua đó, nhà đầu tư có thể chỉ ra phương hướng để biết được thời điểm nên mua vào, bán ra hay giữ cổ phiếu trên thị trường.

Đặc điểm phân tích kỹ thuật thị trường tài chính

Đặc điểm Phân tích kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật thị trường tài chính sử dụng các mô hình và quy tắc trao đổi dựa trên các biến đổi giá cả và khối lượng. Phân tích kỹ thuật với nhiệm vụ phân tích giá cả, khối lượng và thông tin thị trường khác. Nó trái với phân tích cơ bản bởi phân tích cơ bản thì nhìn vào các sự kiện của công ty, thị trường, tiền tệ hoặc hàng hóa.

Phân tích kỹ thuật không xem xét giá trị của cổ phiếu như một động cơ chính để mua hay bán cổ phiếu. Nó đòi hỏi phải nghiên cứu xu hướng và động lực của giá và số lượng của cổ phiếu. Các nhà phân tích kỹ thuật tại chính chủ yếu sử dụng biểu đồ và không thường xuyên tham khảo ý kiến về tình hình tài chính của công ty.

4 đặc trưng nhận biết về phân tích kỹ thuật

Xu hướng trong Phân tích kỹ thuật nhằm giúp định hướng và hướng dẫn sự vận hành của cổ phiếu và nhận biết sự vận động của thị trường.

Có 3 loại xu hướng thường biểu hiện trên đồ thị như sau:

Đường xu hướng được thêm vào biểu đồ nhằm làm roc thông tin cho đối tượng mà bạn quan tâm. Các nhà chuyên gia thường sử dụng đường xu hướng để đánh giá mức tăng giảm của cổ phiếu hay mức biến động của thị trường. Từ đó đưa ra chiến lược phù hợp.

Khối lượng thể hiện là số cổ phần của một công ty hay toàn bộ thị trường được giao dịch trọng một khoảng thời gian cụ thể. Dựa vào khối lượng cổ phiếu, phân tích kỹ thuật sẽ cho biết được đường đi và dự đoán hướng cổ phiếu để nhà đầu tư quyết định thực hiện mua bán.

Đối với phân tích kỹ thuật, biểu đồ là một yếu tố không thể thiếu. Một số dạng biểu đồ thường gặp trong phân tích kỹ thuật là: biểu đồ đường (line chart), biểu đồ nến Nhật (Candlestick chart), biểu đồ thanh (bar chart), biểu đồ điểm hay biểu đồ hình vẽ.

Ưu và nhược điểm của Phân tích kỹ thuật

Ưu và nhược điểm của Phân tích kỹ thuật?

Ưu điểm của Phân tích kỹ thuật

Nhược điểm của Phân tích kỹ thuật

Cuối cùng, với những thông tin bài viết đưa đến. Chúng tôi hy vọng các bạn có thêm kiến thức về Phân tích kỹ thuật thị trường tài chính. Hiểu rõ về nó và sử dụng nó một cách khách quan, phù hợp.

Exit mobile version